• Âu cơm dáng Minh Long men trắng

  Âu cơm dáng Minh Long men trắng

  Mã : DA08-07.1

  Liên hệ
  Xem ngay

  Liên hệ

  Âu cơm dáng Minh Long men trắng
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
 • Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa hồng

  Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa hồng

  Mã : DA-016

  Liên hệ
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa hồng vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  Liên hệ

  Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa hồng
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa hồng vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Khay vuông men kem vẽ hoa đào

  Khay vuông men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-10

  150.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  150.000 VNĐ

  Khay vuông men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 150.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  140.000 VNĐ

  Khay chữ nhật múi men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 140.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  170.000 VNĐ

  Khay chữ nhật men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 170.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  28.000 VNĐ

  Đĩa muối vuông 1 ngăn men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 28.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  22.000 VNĐ

  Đĩa muối men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 22.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  170.000 VNĐ

  Đĩa bầu dục múi men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 170.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  180.000 VNĐ

  Đĩa bầu dục men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 180.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa 2 lá men kem vẽ hoa đào

  Đĩa 2 lá men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-09

  50.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  50.000 VNĐ

  Đĩa 2 lá men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 50.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa 1 lá men kem vẽ hoa đào

  Đĩa 1 lá men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-03

  50.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  50.000 VNĐ

  Đĩa 1 lá men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 50.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  60.000 VNĐ

  Tách cà phê men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 60.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  64.000 VNĐ

  Bình vịt mắm men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 64.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Bát yêu men kem vẽ hoa đào

  Bát yêu men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-31

  90.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  90.000 VNĐ

  Bát yêu men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 90.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Bát tô sâu men kem vẽ hoa đào

  Bát tô sâu men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-02S

  120.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  120.000 VNĐ

  Bát tô sâu men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 120.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Bát tô nông men kem vẽ hoa đào

  Bát tô nông men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-02N

  120.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  120.000 VNĐ

  Bát tô nông men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 120.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Bát cơm men kem vẽ hoa đào

  Bát cơm men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-01.1

  34.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  34.000 VNĐ

  Bát cơm men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 34.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Âu cơm men kem vẽ hoa đào

  Âu cơm men kem vẽ hoa đào

  Mã : DA18-07

  190.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  190.000 VNĐ

  Âu cơm men kem vẽ hoa đào
  Giá bán: 190.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  1.424.000 VNĐ

  Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào 21 món
  Giá bán: 1.424.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  984.000 VNĐ

  Bộ đồ ăn men kem vẽ hoa đào 17 món
  Giá bán: 984.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa đào vẽ tay sang trọng, tinh tế
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  100.000 VNĐ

  Đĩa ảo số 3 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 100.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa ảo số 2 men kem hoa sen xanh

  Đĩa ảo số 2 men kem hoa sen xanh

  Mã : DA20-23.20

  110.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  110.000 VNĐ

  Đĩa ảo số 2 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 110.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa ảo số 1 men kem hoa sen xanh

  Đĩa ảo số 1 men kem hoa sen xanh

  Mã : DA20-23.22

  130.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  130.000 VNĐ

  Đĩa ảo số 1 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 130.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa tròn 1 lá men kem hoa sen xanh

  Đĩa tròn 1 lá men kem hoa sen xanh

  Mã : DA21-010

  Liên hệ
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  Liên hệ

  Đĩa tròn 1 lá men kem hoa sen xanh
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa sao men kem hoa sen xanh

  Đĩa sao men kem hoa sen xanh

  Mã : DA21-008

  160.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  160.000 VNĐ

  Đĩa sao men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 160.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Đĩa lá men kem hoa sen xanh số 3

  Đĩa lá men kem hoa sen xanh số 3

  Mã : DA21-009

  150.000
  Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  150.000 VNĐ

  Đĩa lá men kem hoa sen xanh số 3
  Giá bán: 150.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  140.000 VNĐ

  Đĩa chữ nhật múi s2 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 140.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  190.000 VNĐ

  Đĩa bầu dục múi số 1 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 190.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  150.000 VNĐ

  Đĩa vuông số 2 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 150.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng
 • Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng Xem ngay

  170.000 VNĐ

  Đĩa vuông số 1 men kem hoa sen xanh
  Giá bán: 170.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu men kem cao cấp Bát Tràng
  + Họa tiết hoa sen vẽ tay tinh tế, sang trọng
  + Khử hết các tạp chất có hại, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng

Trong đời sống văn hóa người Việt, bữa cơm gia đình không chỉ là khoảnh khắc tụ họp gắn kết tình cảm gia đình mà còn là nơi hình thành nề nếp chung của cả nhà. Đây cũng là lúc các thành viên chia sẻ một ngày bận rộn và cùng nhau thưởng thức những món ăn hấp dẫn do những người phụ nữ thân yêu vào bếp. Để bữa ăn trở nên ấm cúng và ngọt ngào hơn, hãy bày biện các món ăn trên bộ đồ ăn Bát Tràng độc đáo và bắt mắt giúp gia tăng hương vị cho mọi món ăn.

1. Ưu điểm của bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng

Chất liệu cao cấp, đảm bảo an toàn khi sử dụng

Những bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng được làm từ loại đất sét Cao Lanh mịn, dẻo, khó tan trong nước và chỉ có tại làng gốm cổ truyền Bát Tràng từ 700 năm nay. Sau khi tạo hình và trang trí công phu, bộ đồ ăn thô được cho vào lò nung ở nhiệt độ >1300 độ C giúp loại bỏ hoàn toàn các kim loại nặng độc hại như chì, cadimi…

Cũng chính vì được nung ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ mà các bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng có độ bền chắc cao, khả năng chống va đập tốt, xương gốm bền, chắc và nhẹ. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng trong lò vi song một cách an toàn bởi chúng có khả năng chịu nhiệt lên đến 1650 độ C. Hơn nữa, sử dụng gốm sứ Bát Tràng đặc biệt an toàn do các phân tử có trong bộ đồ ăn không thể thoát ra ngoài và lẫn vào đồ ăn ngay cả ở nhiệt độ cao.

Màu sắc trang nhã, thiết kế tinh xảo

Hầu hết các bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng được chế tác thủ công hoàn toàn với thiết kế hiện đại, màu sắc độc đáo và đa dạng tạo nên giá trị riêng cho từng bộ đồ ăn không nơi nào có được. Màu sắc chủ đạo được sử dụng cho bộ đồ ăn Bát Tràng thường chỉ có một màu như màu trắng, màu xanh lá, xanh non, nâu nhạt…

Bề mặt các sản phẩm trong bộ đồ ăn thường có lớp men sáng bóng, căng, lì và màu men trong vừa hạn chế trầy xước lại vừa toát lên vẻ tinh tế và hết sức sang trọng. Bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng vẫn luôn là sự lựa chọn thông minh và sáng suốt bởi chúng phù hợp với mọi không gian phòng ăn, từ cổ điển đến hiện đại, từ dân dã đến sang trọng.

Ngoài mục đích sử dụng trên bàn ăn, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bộ đồ ăn Bát Tràng làm vật trang trí, làm quà tặng tân gia, quà biếu sếp… Khi trở thành quà tặng, bộ đồ ăn Bát Tràng trở thành sứ giả truyền đi thông điệp yêu thương, sự quan tâm từ người gửi. Đặc biệt, khi được in logo, bộ đồ ăn gia đình còn trở thành món quà tuyệt vời dành tặng đối tác để quảng bá thương hiệu.

Tiện lợi khi sử dụng

Bộ đồ ăn Bát Tràng được thiết kế với nhiều chi tiết và chủng loại sản phẩm đáp ứng được mọi nhu cầu cần có trên bàn ăn. Từ những chiếc tô, cái bát, chén mắm hay dụng cụ kê đũa, đĩa tròn, đĩa bầu dục… đều có trong bộ đồ ăn Bát Tràng. Để thuận tiện nhất, khách hàng có thể mua cả bộ đầy đủ các chi tiết hoặc mua lẻ tùy theo mục đích sử dụng.

Với bộ đồ ăn Bát Tràng, việc lau chùi và vệ sinh chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Lớp men căng bóng và lì, càng dùng lâu càng bóng khiến đồ ăn và dầu mỡ khó bám lên bề mặt, bạn chỉ cần sử dụng khăn mềm và một chút nước rửa bát là đã có thể đánh bay vết bẩn trả lại vẻ đẹp như mới cho bộ đồ ăn.

2. Mẹo kiểm tra bộ đồ ăn Bát Tràng chất lượng

Trên thị trường hiện nay có nhiều cơ sở gắn mác “đồ chuẩn Bát Tràng” nhưng lại trà trộn cả sản phẩm kém chất lượng của Trung Quốc. Do đó, khách hàng cần tinh ý để không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Hãy lần lượt kiểm tra theo các bước dưới đây để đảm bảo mua đúng bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng:

- Gõ nhẹ vào từng sản phẩm, nếu thấy phát ra tiếng kêu trong, thanh và bổng thì đó là sản phẩm tốt, được nung ở đúng nhiệt độ cần thiết

- Quan sát lớp men trên bề mặt sản phẩm: độ sáng của màu men, độ đậm nhạt của các họa tiết có thể nói lên phần nào chất lượng của bộ đồ ăn. Nếu là sản phẩm tốt sẽ có lớp men sáng bóng, tươi, lì, hoa văn trang trí có độ đậm nhạt và bố cục hài hòa, trang nhã.

- Kiểm tra từng sản phẩm xem có vết rạn nứt hay sứt mẻ nào không

- Úp ngược bát và đĩa lên mặt phẳng hoặc úp ngược đôi một vào nhau để thấy rõ độ tròn, méo của chúng. Nếu sản phẩm chất lượng sẽ luôn tròn trĩnh và cân đối, không bị lệch, cong.

- Giá cả: bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng chuẩn với chất lượng tốt sẽ không có giá thấp, trừ khi đó là hàng kém chất lượng từ Trung Quốc trà trộn vào.

Cách tốt nhất để chọn lựa được bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng tốt chính là tìm đến các cơ sở sản xuất, các nhà cung cấp sản phẩm gốm sứ Bát Tràng chính hãng.

3. Tìm mua bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng chuẩn ở đâu?

Gốm sứ Bảo Khánh tại số 58 đường chợ gốm, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội là đơn vị sản xuất và cung cấp các mặt hàng gốm sứ bát Tràng chính hãng. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm với thiết kế độc đáo, đa dạng chủng loại đáp ứng thị hiếu khách hàng.

Đến với gốm sứ Bảo Khánh, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả. Ngoài cung cấp những bộ đồ ăn tinh tế, chúng tôi còn nhận in logo lên bộ đồ ăn và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Nếu có nhu cầu mua bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng chính gốc không qua trung gian, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0901.500.333 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Đọc thêm

Sản phẩm bạn vừa xem
Giao hàng toàn quốc Thời gian giao từ 3-6 ngày
Thanh toán dễ dàng Thanh toán khi nhận hàng
Đổi và trả hàng Thời gian đổi trả lên đến 7 ngày
Hà Nội Địa chỉ: Xóm 1, Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội
Điện thoại: 04.36715 195
Email: sales@chogombattrang.vn
[Bản đồ đường đi]
Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 13, Phan Văn Sửu, P. 13, Q. Tân Bình
Điện thoại: 0886 323 323
[Bản đồ đường đi]